PhD Scholar Details

PhD Scholar Jan 2023

Sr. No. Student Name Department
1 Dr. Meghana Motwani Shalakyatantra
2 Dr. Chandani Chauhan Shalakyatantra
3 Dr. Guruswamy M K Shalakyatantra
4 Dr. Vrushani V. Vyas RSBK

PhD Scholar Jan 2023

Sr. No. Student Name Department
1 Dr. T. Sushendra Shalyatantra
2 Dr Hetalben Nakrani Shalyatantra

PhD Scholar July 2023

Sr. No. Student Name Department
1 Dr. Renu Prabhakar Raokhande Shalakyatantra
2 Dr. Amishaben Piyushbhai Patel Panchakarma

Sr. No. Student Name Department
1 Chhayanee Pankaj Kayachikitsa
2 Mithanthaya Seetharama Rachana Sharira
3 Vyas Vigna Rajendrabhai Kayachikitsa
4 Kantharia Shivaranjani Kayachikitsa
5 Acharya Nehaben Panchakarma
6 Sharma Meenu Bharti Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana
7 Kachhiapatel Nimeshkumar Kayachikitsa

Sr. No. Student Name Department
1 Dr. Dhatri Umraniya Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana