Management

Shree Dinsha Patel

President

Shree Pankaj Desai

Vice President

Shree Natubhai Patel

Vice President

Shree Bhaskarbhai Desai

Chairman

Shree Sumanbhai Shekh

Vice Chairman

Shree Dr. Arvindbhai Vyas

Secretary

Shree Anupbhai Desai

Secretary

Shree Dilipbhai Amin

Treasurer

Shree Chetanbhai Shah

Joint Secretary

Shree Janmeyjaybhai Patel

Joint Secretary

Shree Bipinbhai Shah

Managing Committee Members

Shree Vasudevbhai Desai

Managing Committee Members

Shree Hitendrabhai Desai

Managing Committee Members

Shree Manishbhai Desai

Managing Committee Members

Shree Sunilbhai Patel

Managing Committee Members

Shree Umeshbhai Dhagat

Managing Committee Members

Shree Sharanbhai Desai

Managing Committee Members