Management

Shree Dinsha Patel President

Shree Dinsha Patel

President
Shree Kishorbhai Patel Vice President

Shree Kishorbhai Patel

Vice President
Rajvaidya Hirubhai Patel Vice President

Rajvaidya Hirubhai Patel

Vice President
Shree Bhaskarbhai Desai Chairman

Shree Bhaskarbhai Desai

Chairman
Shree Sumanbhai Shekh Vice Chairman

Shree Sumanbhai Shekh

Chairman
Dr A C Vyas Secreaty

Dr. A C Vyas

Secretary
Shree Anupbhai Desai

Shree Anupbhai Desai

Secretary
Shree Chetanbhai Shah Joint Secretary

Shree Chetanbhai Shah

Joint Secretary
Dr Samir Patel Joint Secretary

Dr Samir Patel

Joint Secretary
Shree Dilipbhai Amin Treasurer

Shree Dilipbhai Amin

Treasurer