Student Union

 
Dr Bharat Kalsariya

President

Dr.Pradip Vaishnav
M.D.(Ayu.)
kalapi

Chairman

Dr. Kalapi B Patel
M.D.(Ayu.)
 
Akash Dhorajiya

G.S

Akash Dhorajiya
ruchi-goti

V.G.S.

Ruchi Goti
Miss Kirti Mamtani

F.A.S.

Kirti Mamtani
Ic.Dr.Nirmal Alodaria

F.A.S.

I/c.Dr.Nirmal Alodaria
M.D.(Ayu.)
Himanshu Bariya

M.S.

Himanshu Bariya

M.S.

I/c.Dr. Dharmedra Jani
M.D.(Ayu.)

G.G.S.

Saurabh Patel

G.G.S.

I/c.Dr.Bharat Kalsariya
M.D..(Ayu.) Ph.D

N.S.S.S

Dharmesh Bhalgamadiya
Dr Manoj Timbadiya

N.S.S.S

I/c.Dr. Manoj Timbadiya
M.D.(Ayu.)
Aastha Thakar

D.S.

Aastha Thakar
Dr Kishor Satani

D.S.

I/c.Dr.Kishor Satani
M.D.(Ayu.)
 
Meghana chaudhary

L.R.

Meghana chaudhary
Dr Vidhi Bapna

L.R.

I/c.Dr.Vidhi Bapna
M.D.(Ayu.)
 
Dr Manish Patel

Treasurer

Dr.Manish V.Patel
 
Mr Manish Satani

Class Representatives

Manish Satani (4th)
blank

Class Representatives

Brijen Ramavat (3rd)
blank

Class Representatives

Ravi Chaudhari (2nd)
harsh patel

Class Representatives

Harsh Patel (1st)